Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Activiteiten

Vanuit de universitaire aanpak lerarentekort zijn verschillende activiteiten gestart. Klik op een activiteit voor meer informatie.

Binnen de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) bundelen lerarenopleidingen, schoolbesturen en scholen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren in het po, vo en mbo. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via SO&P. Het Platform SO&P zorgt voor versterking van die samenwerking en ondersteunt bij het bereiken van de ambities.

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van initiatieven die drie dingen met elkaar gemeen hebben:

  1. Alle initiatieven zetten studenten uit het hoger onderwijs in om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.
  2. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.
  3. De initiatieven zijn nadrukkelijk not for profit van opzet.

Ben je student en heb je interesse om bij een van de initiatieven aan de slag te gaan?

Bèta4all is er voor mensen die eerstegraads leraar willen worden in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde maar daarvoor specifieke stukken vakkennis missen, bijvoorbeeld omdat ze een andere (technische of exacte) universitaire opleiding hebben gedaan. De cursussen van Bèta4all zijn opgezet om die stukken vakkennis op een passende en vlotte manier bij te spijkeren, zodat de toekomstige docenten er zoveel mogelijk aan hebben wanneer ze voor de klas staan. Honderden academici vonden zo hun weg naar een eerstegraadsbevoegdheid. Het programma is opgezet vanuit de bètadecanen en is kosteloos voor aspirant-docenten. Ook zittende docenten die zich in de examenonderwerpen willen verdiepen maken gebruik van Bèta4all. De cursussen worden gegeven door topdocenten van de Nederlandse universiteiten.

Het Onderwijsloket is begin 2020 gestart op initiatief van de Vereniging Hogescholen (VH) en de Universiteiten van Nederland (UNL). Dit is hét online platform met alle informatie over werken in het onderwijs in Nederland.
Overweeg jij een carrière als leraar in het onderwijs? Of wil jij binnen het onderwijs doorgroeien of een overstap maken naar een andere sector? Het Onderwijsloket beantwoordt al je vragen. Welke routes er voor jou mogelijk zijn, welke functies je binnen een school kunt vervullen en met welke praktische zaken je rekening kunt houden als je in het onderwijs wilt werken.

Co-Teach Informatica is een breed gedragen initiatief, van onder andere de VO-raad, universiteiten en het bedrijfsleven, om informatica aan te bieden op middelbare scholen die door het nijpende lerarentekort geen informaticadocent kunnen vinden.

Nu de wereld steeds verder digitaliseert, zijn de kennis en vaardigheden die met informatica worden opgedaan van onschatbare waarde. Met Co-Teach Informatica kunnen vo-leerlingen de wereld van de informatica op een innovatieve manier ervaren, digitale kennis en vaardigheden opdoen die voor iedereen belangrijk zijn, ongeacht vervolg studiekeuze.

Het Co-Teach programma bestaat uit een online leerlijn en projectonderwijs, gegeven door IT-professionals. Samen met anders-bevoegde leraren en vakdidactici gaan experts als gastdocent aan de slag. Co-teaching noemen we dat. Zo geven we duizenden leerlingen de kans informatica-onderwijs te volgen.