Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Over ons

De Universiteiten van Nederland willen meer academische leraren opleiden. Deze leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en dringen het lerarentekort terug.

De universitaire lerarenopleidingen werken samen in de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL). De ICL heeft een tak voor de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs (ICL PO-Kamer) en een tak voor de opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs (ICL VO). In de ICL werken de opleidingen samen aan visievorming op de universitaire leraar en lerarenopleiding, harmonisering van beleid en kennisdeling en -uitwisseling. Daarnaast geeft de ICL gezamenlijk uitvoering aan het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en werken de universitaire lerarenopleidingen in andere projecten samen aan het vergroten van de instroom en het behoud van academische leraren.

Dit alles doen de universiteiten in samenwerking met partners, zoals de hogescholen, scholen, leraren en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Contactpersonen

Laura Wieseman

Laura Wieseman
Projectleider Academische Leraren

Margreet van der Beek

Margreet van der Beek
Coördinator Bestuurs­akkoord Flexibilisering Leraren­opleidingen

Contactformulier

Heeft u vragen en/of wilt u meedenken over (onderdelen van) de universitaire aanpak van het lerarentekort, vul dan onderstaande informatie in. We brengen u in contact met de relevante medewerker.