Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Alliantie Lerarenopleidingen Metropoolregio Amsterdam (ALMA)

Deelnemers

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland, Hogeschool IPABO, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, VU, Windesheim Almere

Verzorgingsgebied

Noord-Holland, kop Zuid-Holland (bollenstreek/bovengrens Leiden), Flevoland (Almere/Lelystad)

Ambitie/doelstelling

ALMA bundelt de krachten om samen met onze werkvelden slagvaardig bij te dragen aan:

  • samen flexibel opleiden;
  • professionaliseren van (aankomende) leraren;
  • versterken van de kennisinfrastructuur met betrekking tot regionale onderwijsuitdagingen.

Speerpunten

Met werkveld prioriteren van voorgenomen projecten op het gebied van:

  • samen flexibel opleiden;
  • samen professionaliseren;
  • samen onderzoeken.

Hoofddoel: realiseren van gezamenlijke inzet kennisinstellingen en werkveld po-vo en mbo op uitvoering geprioriteerde projecten.

Partners

ALMA participeert in een groot aantal bestaande netwerken in de metropoolregio. Deze netwerken vormen de basis voor het vergroten van de betrokkenheid van de partners in de regio voor het realiseren van de ambities.

Contactpersonen