Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA)

Deelnemers

Christelijke Hogeschool Ede, Driestar educatief, Hogeschool VIAA, Open Universiteit, Theologische Universiteit Apeldoorn, Universiteit voor Humanistiek, Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen, Vrije Universiteit

Verzorgingsgebied

De Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA) is een thematische alliantie met een landelijk bereik. Scholen bevinden zich van Limburg tot Groningen en van Gelderland tot Zuid-Holland.

Ambitie/doelstelling

Binnen de ELA is het thema ‘normatieve professionaliteit’ onze hoofdfocus. Samen met onze partners werken we aan het aantrekkelijker maken van het beroep van leerkracht én het behouden van leerkrachten door hen in initiële opleiding en latere professionalisering meer en beter toe te rusten op thema’s als burgerschap, omgaan met verschillende meningen, diversiteit onder collega’s, in de klas en binnen de samenleving. Hiermee willen we (aanstaande) leraren toerusten tot veerkrachtige professionals die vanuit hun professionele identiteit, passend en effectief kunnen omgaan met normatieve verschillen. Daarmee blijven zij behouden voor het onderwijs, waardoor we bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort.

Speerpunten

Er zijn zes werkgroepen operationeel die werken aan de volgende doelen:

  1. Onderzoeksagenda gericht op de vraag hoe aandacht voor normatieve professionaliteit kan bijdragen aan de bestrijding van het lerarentekort;
  2. Betere afstemming van bachelor- en masteropleiding om sneller meer docenten met een (hogere) bevoegdheid af te leveren;
  3. Harmonisatie van de inrichting van de opleidingsscholen en openstelling voor de verschillende partners, waardoor een bredere doelgroep aan studenten wordt bereikt;
  4. Inrichting van PLG’s om vanuit het principe van normatieve professionaliteit te werken aan binding en weerbaarheid van de onderwijsprofessional;
  5. Inrichten van een structuur van kennisontwikkeling en -deling door samenwerking met ULOA;
  6. Het inrichten van een kennisplatform waarin de oogst van bovengenoemde activiteiten wordt gedeeld.

Partners

Zeer divers, voornamelijk de SO&P-verbanden, eveneens als RAL-RAP structuren

Contactpersonen