Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Missie, visie en doel

Onze missie

De kwaliteit van het onderwijs voor álle leerlingen versterken door meer academische leraren op te leiden.

Overtuigingen

Wij geloven dat:

  • Leraren cruciaal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces van leerlingen.
  • Diverse schoolteams van groot belang zijn voor de kwaliteit van onderwijs. Diverse schoolteams bestaan uit leraren met verschillende opleidingsachtergronden, expertises, kennis en vaardigheden. Deze leraren zijn niet allemaal hetzelfde, maar wel allemaal belangrijk.
  • Academische leraren een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs. Met hun analytische vaardigheden, onderzoekende houding en wetenschappelijke kennisbasis leveren academische leraren een belangrijke bijdrage aan het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen.
  • Dat leraren professionals zijn en het onderwijs een vak is. Daarbij past een systeem van doorlopende ontwikkeling. Wij geloven in de doorlopende leerlijn van leraren, die begint bij de opleiding, maar daarna overgaat in een goede inductieperiode en voortdurende professionalisering.
  • Samenwerking in het onderwijs van groot belang is om doelen te realiseren. De overheid, scholen, leraren en lerarenopleidingen dragen gezamenlijk bij aan de onderwijskwaliteit en doorlopende ontwikkeling van leraren.

Onze visie

Wij zetten ons gezamenlijk in voor een gedeeld toekomstbeeld waarin iedereen/alle leerlingen een gelijke kans hebben op goed onderwijs en ontwikkeling.

We boren een diverse groep potentiële leraren aan. Iedereen die leraar kan en wil worden, kan de informatie daarover vinden en wordt daarbij actief ondersteund. Potentiële leraren kunnen een opleiding op maat volgen. De opleiding is het begin van een doorlopende leerlijn waarin de opleiding, inductiefase en voortgaande ontwikkeling/professionalisering natuurlijk met elkaar zijn verbonden. In de regio werken universiteiten, opleidingen, scholen en leraren actief samen om deze doorlopende leerlijn te realiseren.

Op elke school werken academische leraren met collega’s in diverse schoolteams samen aan onderwijs van hoge kwaliteit. De maatschappij, scholen en collega’s zien en erkennen de expertise van academische leraren. Academische leraren krijgen de ruimte en mogelijkheid om hun expertise, kennis en vaardigheden op school in te zetten en verder te ontwikkelen. Academische leraren versterken het evidence-informed werken in het onderwijs.

Het landelijke onderwijsstelsel faciliteert deze ambities met passende regelgeving en financiële regelingen.

Doel

Om deze missie en visie te realiseren hebben UNL en ICL het doel om flink meer academische leraren op te leiden en bij te dragen aan het behoud van deze leraren voor het onderwijs. Daarbij is de behoefte van het werkveld waartoe wij leraren opleiden, leidend. De cijfers laten zien dat er fors meer academische leraren opgeleid moeten worden om in de behoefte van het onderwijsveld te voorzien. We streven naar het opleiden van ongeveer 15.000 extra academische leraren in de komende vijf jaar.