Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)

Deelnemers

Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool de Kempel, HZ University of Applied Sciences, Zuyd Hogeschool, Maastricht University, Open Universiteit Heerlen, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University

Verzorgingsgebied

De gehele provincies Zeeland, Brabant en Limburg, gedeelte Gelderland (rond Nijmegen)

Ambitie/doelstelling

De regio heeft de ambitie om economisch en maatschappelijk vitaal te zijn en goed onderwijs is daarvoor cruciaal. Om die ambities te realiseren is het essentieel te zorgen voor genoeg en goede leraren, en deze te behouden voor het onderwijs. Door in deze alliantie de krachten te bundelen willen de alliantiepartners – in samenwerking met het werkveld – die ambitie realiseren.

Speerpunten

Dit doel willen we realiseren door ons te richten op de volgende drie thema’s:

  • samen opleiden: werving en selectie;
  • samen opleiden: versterken en verbinden van samenwerkingsverbanden samen opleiden;
  • samen professionaliseren en onderzoeken.

Een greep uit de beoogde activiteiten voor de korte termijn: Opzetten gezamenlijk wervingsplan, definiëren van nieuwe doelgroepen, en hoe deze aan te spreken, het ontwikkelen van een voorstel voor harmonisatie Samen Opleiden, kennisdeling, opzetten van kleinschalige gezamenlijke professionaliseringsprogramma’s en samen werken in aanvragen van onderzoeksbeurzen.

Partners

We zijn een grote alliantie met 10 deelnemende hoger onderwijs instellingen. We zetten allemaal onze bestaande netwerken met het werkveld in voor de betrokkenheid van partners in de regio.

Contactpersoon