Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Groene Educatieve Alliantie (GEA)

Deelnemers

Aeres Hogeschool Wageningen (AHW)
Wageningen University Education and Learning Sciences (WU-ELS)

Verzorgingsgebied

Landelijk

Ambitie/doelstelling

In de Groene Educatieve Alliantie werken AHW en WU-ELS samen aan de volgende
ambities:

 • Iedereen die docent wil worden in het groene en natuurwetenschappelijke domein weet hoe dit kan en krijgt een traject op maat.
 • Het behalen van meerdere bevoegdheden in dit domein is goed te combineren en wordt in maatwerk aangeboden.
 • Zo komen er meer docenten met meer passende bevoegdheden – afgestemd op regionale behoeften en die van de groene opleidingscentra in het land.
 • Docenten in opleiding in de groene beroepsopleidingen en de natuurwetenschappelijke vakken worden door de academische opleidingsschool begeleid in hun rol als onderzoekende docent.
 • Startende docenten worden stevig ondersteund, waardoor uitval wordt voorkomen.
 • Docenten in alle onderwijssectoren (po, vo, mbo) dragen bij aan verduurzaming – een groen LLO aanbod en verder (praktijkgericht) onderwijsonderzoek ondersteunt dit.
 • Kennis over inter- en transdisciplinaire, systemische, onderzoekende onderwijsaanpakken zoals ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’, die in de Food Valley en op groene beroepsopleidingen verder is ontwikkeld, wordt in de brede regio en landelijk gedeeld.
 • Hybride docentschap, hybride leeromgevingen en circulaire carrières vormen belangrijke onderdelen van het beroepsbeeld van de docenten in het groene en natuurwetenschappelijke domein.

Speerpunten

Thema 1 – Flexibilisering en op maat opleiden

 • 1.1 – Actielijn Flexibele opleidingen – geïntensiveerde samenwerking
 • 1.2 – Actielijn Inhoudelijk maatwerk
 • 1.3 – Actielijn Passende bevoegdheden

Thema 2 – Samen opleiden en professionaliseren

 • 2.1 – Actielijn Samenwerken in de opleidingsschool Groen Consortium
 • 2.2 – Actielijn Inductie verbeteren met de Startwijzer

Thema 3 – Kennis ontwikkelen en delen

 • 3.1 – Actielijn Duurzame ontwikkeling in het onderwijs, transdisciplinair werken en hybride leeromgevingen
 • 3.2 – Actielijn Ontwikkelen en onderhouden ecologische kennisinfrastructuur

Partners

Contactpersonen