Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Nieuws / actueel

Eerste EMPO-congres

In september 2022 zijn twee Educatieve Masters Primair Onderwijs, een voltijds tweejarige masteropleiding die leidt tot een diploma Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, van start gegaan in Amsterdam/Leiden en Rotterdam.

Lees verder »

Werkbezoek OCW aan EMPO

Op 8 april bracht een delegatie van zeven ambtenaren van het ministerie van OCW een werkbezoek aan de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) op de locatie Leiden.

Lees verder »

Kick-offs project EVC: aan de slag!

De afgelopen tijd heeft het project Eerder Verworven Competenties (EVC) met input van het projectteam en de ulo’s verschillende materialen ontwikkeld om het erkennen en waarderen van studenten te ondersteunen.

Lees verder »

Subsidie voor onderzoek commitment leraren

Onderzoekers van de Radboud Docenten Academie hebben een NRO-subsidie toegekend gekregen voor een promotieonderzoek naar verschillende soorten aanstellingen van zowel startende- als ervaren leraren in het po, vo en mbo en de invloed van hun aanstelling op hun commitment.

Lees verder »

Terugblik werkconferentie Bestuursakkoord

Zo’n 250 collega’s uit het brede veld van lerarenopleidingen en partnerschappen ontmoetten elkaar op 10 november in Utrecht tijdens de tweede werkconferentie over de voortgang van het bestuursakkoord flexibilisering van de lerarenopleidingen.

Lees verder »

Alfa4All gaat door

Decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen / Letteren besloten om het programma voor de talen-tekortvakken Alfa4All voort te zetten.

Lees verder »

Eerste EMPO-congres

In september 2022 zijn twee Educatieve Masters Primair Onderwijs, een voltijds tweejarige masteropleiding die leidt tot een diploma Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, van start gegaan in Amsterdam/Leiden en Rotterdam.

Lees verder »

Werkbezoek OCW aan EMPO

Op 8 april bracht een delegatie van zeven ambtenaren van het ministerie van OCW een werkbezoek aan de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) op de locatie Leiden.

Lees verder »

Kick-offs project EVC: aan de slag!

De afgelopen tijd heeft het project Eerder Verworven Competenties (EVC) met input van het projectteam en de ulo’s verschillende materialen ontwikkeld om het erkennen en waarderen van studenten te ondersteunen.

Lees verder »