Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Feiten en cijfers

In onderstaande grafiek zijn de instroomcijfers en het aantal afgegeven certificaten voor de universitaire lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs opgenomen. Het betreft een weergave op basis van een opvraag bij de lerarenopleidingen. In het tabblad ‘Bron’ vindt u meer informatie over de opleidingstrajecten en de oorsprong van de data.

NB: instroomcijfers van educatieve masteropleidingen zijn te vinden op de webpagina masterinstroom als sector/HOOP-gebied Onderwijs. In de landelijke registratie wordt op opleidingscode geregistreerd. Een uitsplitsing naar schoolvak is daar niet mogelijk.