Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Oost werkt

Deelnemers

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool KPZ, Hogeschool VIAA, Iselinge Hogeschool, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Windesheim

Verzorgingsgebied

We bestrijken een gebied dat zich uitstrekt van Almere tot Twente en de Achterhoek / Arnhem, en van Zuid-Drenthe tot de stedendriehoek Apeldoorn / Deventer / Zutphen.

Ambitie/doelstelling

Met Oost Werkt hebben wij de gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan een regionale oplossing voor personeelstekorten in het onderwijs, door met elkaar en met scholen te werken aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve opgaven voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast zetten we onze gezamenlijke kennis, expertise en onderzoekscapaciteit in om met scholen te werken aan onderwijs dat bijdraagt aan de oplossing van sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals laaggeletterdheid en kansenongelijkheid.

Speerpunten

Samenwerking rondom leeruitkomsten, instroomloket en assessment:

  • ‘Instellingsneutrale’, gecertificeerde assessmentorganisatie, met aandacht voor verschillen po, vo, mbo en 1e/2e graad;
  • Servicepunt Assessment en Studieadvies voor vragen en advies over opleiden voor en werken/LLO in het onderwijs.

De vorming van een gezamenlijke kennisinfrastructuur:

  • Digitaal toegankelijke kennisinfrastructuur: ontsluiten van lerende netwerken van scholen, opleidingen en onderzoek;
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling;
  • Gezamenlijk onderzoek gericht op regionale opgaven en op het proces van regionale samenwerking.

Het samen met scholen en bedrijven verbinden van bestaande strategische agenda’s van onder andere RAP-regio’s en (netwerken van) opleidingsscholen:

  • SO&P is het fundament voor regionale samenwerking;
  • Regionale educatieve agenda: (1) kwaliteit en betekenis van onderwijs en (2) arbeidsmarkt;
  • Alle studenten opgeleid in erkende opleidingsscholen.

Partners

We richten ons in de samenwerking op bestaande verbanden zoals RAP en SO&P, op bedrijven (t.b.v. het opleiden voor het vmbo en mbo) en lokale overheden (waar nodig).

Contactpersoon