Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Educatieve Alliantie Zuid-Holland (EAZH)

Deelnemers

Erasmus Universiteit, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Thomas More, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden

Verzorgingsgebied

Provincie Zuid-Holland

Ambitie/doelstelling

De betekenis van de alliantie ligt in het opleiden van genoeg blijvende en blijvend goede leraren.

  • We vormen een compleet palet aan opleidingsmogelijkheden voor alle sectoren;
  • We werken nadrukkelijk sectoroverstijgend om breed gebruik te kunnen maken van best practises;
  • We ontwikkelen flexibel onderwijs;
  • We delen kennis uit lectoraten van de hogescholen en het onderzoek van de universiteiten met elkaar en stimuleren gezamenlijke kennisontwikkeling en deling met docenten in lerarenopleidingen en in het werkveld;
  • We onderzoeken en ontwikkelen mogelijkheden voor gezamenlijke voortgaande professionalisering van docenten;
    We gaan met partners in gesprek over interventies die vroegtijdige uitval van leraren uit het onderwijs voorkomen.

Speerpunten

Zie het overzicht actieclusters EAZH.

Partners

De Educatieve Alliantie Zuid-Holland (EAZH) ontwikkelt zich in een complex krachtenveld waarbij de lerarenopleidingen in Zuid-Holland nadrukkelijk de verbinding zoeken. Dat doen we natuurlijk op basis van de al bestaande partnerships voor Samen Opleiden & Professionaliseren (22) en Regionale Aanpak Personeelstekort (15) binnen onze regio.

Contactpersoon