Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA)

Deelnemers

Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen

Verzorgingsgebied

Noord-Nederland: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Ambitie/doelstelling

De Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA) bundelt haar krachten om antwoord te vinden op fundamentele vraagstukken die spelen in het onderwijs in het Noorden: van een structureel lerarentekort en regionale krimp tot aan de groeiende kansenongelijkheid in de regio.

Speerpunten

Realisatie 2022:

 • Eén overzicht van opleidings- en professionaliseringsroutes, samen met een gezamenlijk assessmentcentrum voor zij-instromers;
 • Verkenning en oplossing van knelpunten in doorstroomroutes;
 • Verstevigen van begeleiding van academische leerkrachten in het po;
 • Ontwikkeling van 4 modules om inductietrajecten te versterken;
 • Opstellen van een regionale educatieve onderzoeksagenda;
 • Opstellen advies voor versterking taalbewustzijn docenten in de regio;
 • Jaarlijkse prognose van uitstroom lerarenopleidingen.

Partners

NEA werkt steeds nauwer samen met bestaande verbanden in po, vo, mbo en s(b)o. We betrekken met name de Opleidingsscholen en RAP-regio’s. We stemmen activiteiten af op wat er al gebeurt in het veld, met als doel synergie te creëren tussen de verschillende samenwerkingsverbanden.

Website

Bezoek ook de NEA-website.

Contactpersoon

Deelnemers

Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen

Verzorgingsgebied

Noord-Nederland: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Ambitie/doelstelling

De Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA) bundelt haar krachten om antwoord te vinden op fundamentele vraagstukken die spelen in het onderwijs in het Noorden: van een structureel lerarentekort en regionale krimp tot aan de groeiende kansenongelijkheid in de regio.

Speerpunten

Realisatie 2022:

 • Eén overzicht van opleidings- en professionaliseringsroutes, samen met een gezamenlijk assessmentcentrum voor zij-instromers;
 • Verkenning en oplossing van knelpunten in doorstroomroutes;
 • Verstevigen van begeleiding van academische leerkrachten in het po;
 • Ontwikkeling van 4 modules om inductietrajecten te versterken;
 • Opstellen van een regionale educatieve onderzoeksagenda;
 • Opstellen advies voor versterking taalbewustzijn docenten in de regio;
 • Jaarlijkse prognose van uitstroom lerarenopleidingen.

Partners

NEA werkt steeds nauwer samen met bestaande verbanden in po, vo, mbo en s(b)o. We betrekken met name de Opleidingsscholen en RAP-regio’s. We stemmen activiteiten af op wat er al gebeurt in het veld, met als doel synergie te creëren tussen de verschillende samenwerkingsverbanden.

Website

Bezoek ook de NEA-website.

Contactpersoon