Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Nieuw project: review <em>beroepstaken</em>

In het project ‘Werken volgens de principes van leeruitkomsten’ van het bestuursakkoord is vastgesteld dat beroepstaken een belangrijke gemeenschappelijke basis vormen van zowel het curriculum als de opleidingsdidactiek van de universitaire lerarenopleidingen.