Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Universiteiten verlagen ook dit jaar de norm voor het bsa

In het studiejaar 2021-2022 hebben we nog steeds te maken met beperkende maatregelen door de coronacrisis, met alle gevolgen van dien voor studenten. Daarom kiezen de veertien universiteiten ook dit jaar voor een generieke verlaging van het bindend studieadvies (bsa).

Het bsa wordt dit collegejaar bij elke opleiding verlaagd met een bandbreedte van 10-15%. Per opleiding wordt de precieze verlaging uitgewerkt. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven te halen. Daarnaast blijft het voor universiteiten mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het bsa verder aan te passen als dat nodig is, gezien de specifieke omstandigheden van die opleiding. De bestaande regelingen bieden zoals altijd de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.

Veel studenten hebben te maken met stress en andere klachten door de coronacrisis. Het verlagen van het bsa kan een gedeelte van die stress wegnemen. Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het bsa generiek verlagen. Verder blijven de universiteiten zich maximaal inspannen om de studenten te helpen bij de problemen die ze nu ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen.