Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Gefeliciteerd! Universitaire masteropleidingen tot leraar basisonderwijs gaan in september 2022 van start

Vanaf het studiejaar 2022-2023 gaan er twee universitaire masteropleidingen tot leraar basisonderwijs van start. De Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden (joint degree) en de EMPO van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn definitief goedgekeurd. De universiteiten hopen vanaf september 2022 gezamenlijk zo’n 150 extra leraren per jaar op te leiden met deze twee nieuwe opleidingen.

Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “De Nederlandse universiteiten willen meehelpen het lerarentekort op te lossen. Daarbij is er naast het voortgezet onderwijs ook een duidelijke behoefte aan academische leraren in het basisonderwijs. Met deze opleidingen kunnen we ervoor zorgen dat er meer universitair geschoolde leraren voor de basisschoolklas komen. Dat is echt een felicitatie waard.”

Positieve besluiten

De universiteiten hebben de definitieve positieve besluiten van de Toets Nieuwe Opleiding door de NVAO ontvangen. De publieksversies van deze besluiten zijn online beschikbaar. Eerder doorliepen de universiteiten succesvol de macrodoelmatigheidstoets door de CDHO.
Het panel van deskundigen dat de kwaliteit van EMPO’s getoetst heeft, ziet een grote inhoudelijke meerwaarde voor de EMPO-opleidingen ten opzichte van de bestaande lerarenopleidingen. Ook is het panel te spreken over de ambitie van de opleidingen, de expertise van de betrokken docenten en de betrokkenheid van het werkveld.

Nieuwe doelgroep leraren

De nieuwe masteropleidingen zijn met name bedoeld voor studenten met een universitaire bachelor in de Sociale Wetenschappen, die na hun afstuderen op masterniveau een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs willen behalen. Voor deze groep potentiële leraren bestond voor de ontwikkeling van de EMPO nog geen passende opleiding. In de opleiding leren zij hun bachelorexpertise vanuit de sociale wetenschappen benutten voor het basisonderwijs. Deze leraren vormen met hun lesbevoegdheid op universitair masterniveau, hun diepgaande inhoudelijke kennis en hun innovatieve vermogen een belangrijke aanvulling op schoolteams in het basisonderwijs waar steeds complexer wordende problematiek zoals kansenongelijkheid, digitalisering en inclusief onderwijs op de voorgrond staat.

Ambities universiteiten

De ontwikkeling van de EMPO’s sluit aan bij de ambitie van de Universiteiten van Nederland om het aantal universitair opgeleide leraren te vergroten en daarmee bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort en het versterken van de onderwijskwaliteit. De EMPO’s zijn onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen dat het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland in oktober 2020 hebben gesloten. In dat kader wordt door verschillende universiteiten in samenwerking met hogescholen ook gewerkt aan het ontwikkelen van academische zijinstroomroutes voor het basisonderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over de Educatieve Masters Primair Onderwijs of universitaire routes naar het academisch leraarschap PO is te vinden op: