Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Subsidie voor onderzoek commitment leraren

Onderzoekers van de Radboud Docenten Academie hebben een NRO-subsidie toegekend gekregen voor een promotieonderzoek naar verschillende soorten aanstellingen van zowel startende- als ervaren leraren in het po, vo en mbo en de invloed van hun aanstelling op hun commitment.

Evaluatie werkwijze geschiktheidsonderzoeken

Stichting Onderwijs In en de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht hebben een
robuuste werkwijze voor de geschiktheidsonderzoeken ontworpen, uitgeprobeerd en bijgesteld.

Terugblik werkconferentie Bestuursakkoord

Zo’n 250 collega’s uit het brede veld van lerarenopleidingen en partnerschappen ontmoetten elkaar op 10 november in Utrecht tijdens de tweede werkconferentie over de voortgang van het bestuursakkoord flexibilisering van de lerarenopleidingen.

Alfa4All gaat door

Decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen / Letteren besloten om het programma voor de talen-tekortvakken Alfa4All voort te zetten.