Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Eerste EMPO-congres

In september 2022 zijn twee Educatieve Masters Primair Onderwijs, een voltijds tweejarige masteropleiding die leidt tot een diploma Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, van start gegaan in Amsterdam/Leiden en Rotterdam.

Werkbezoek OCW aan EMPO

Op 8 april bracht een delegatie van zeven ambtenaren van het ministerie van OCW een werkbezoek aan de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) op de locatie Leiden.

Kick-offs project EVC: aan de slag!

De afgelopen tijd heeft het project Eerder Verworven Competenties (EVC) met input van het projectteam en de ulo’s verschillende materialen ontwikkeld om het erkennen en waarderen van studenten te ondersteunen.

Subsidie voor onderzoek commitment leraren

Onderzoekers van de Radboud Docenten Academie hebben een NRO-subsidie toegekend gekregen voor een promotieonderzoek naar verschillende soorten aanstellingen van zowel startende- als ervaren leraren in het po, vo en mbo en de invloed van hun aanstelling op hun commitment.