Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Eerste EMPO-congres

In september 2022 zijn twee Educatieve Masters Primair Onderwijs, een voltijds tweejarige masteropleiding die leidt tot een diploma Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, van start gegaan in Amsterdam/Leiden en Rotterdam.

Op 11 juni verzamelden zo’n 150 docenten, wetenschappers, school(op)leiders, leraren en studenten zich op de VU voor het eerste EMPO-congres. Het thema was ‘andere basisvaardigheden’ en de rol van EMPO-studenten in de school. Prof. Felienne Hermans (VU) sprak over digitale geletterdheid in het onderwijs. Schoolbestuurder Renata Voss (BOOR) ging in op de meerwaarde van EMPO-studenten in de school. Prof. Sabine Severiens (EUR) verzorgde een keynote over Cultural Literacy. De tweedejaars EMPO-studenten presenteerden in een postersessie hun scriptieonderzoeken. Het congres werd afgesloten met een panelgesprek met studenten, en vertegenwoordigers van scholen.