Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Academische opleidingsscholen Utrecht en Amsterdam van start

In Utrecht en Amsterdam kunnen twee academische opleidingsscholen van start als partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P).

In totaal hebben tien nieuwe partnerschappen voor de komende vier jaar de aspirantstatus gekregen. Zij ontvangen hiervoor subsidie in het kader van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. 

Lees meer op www.platformsamenopleiden.nl