Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Evaluatie werkwijze geschikt­heids­onder­zoeken

Stichting Onderwijs In en de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht hebben een robuuste werkwijze voor de geschiktheidsonderzoeken ontworpen, uitgeprobeerd en bijgesteld. Zij doen in een rapport verslag van een driejarig project, bieden handreikingen voor onderwijsorganisaties en schetsen kansen om ook op landelijk niveau de geschiktheidsonderzoeken te verbeteren.