Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Rol (regionale) allianties in onderwijsregio's

 

Er wordt hard gewerkt aan de vorming van Onderwijsregio’s, waarin wo- en hbo-lerarenopleidingen onderling afstemmen en met partners samenwerken aan het oplossen van het lerarentekort.

De (regionale) allianties die vanuit het bestuursakkoord ‘Flexibilisering Lerarenopleidingen’ (2020) zijn opgezet, spelen daar een rol in. Het is belangrijk om een landelijk dekkend netwerk van samenwerkende lerarenopleidingen te behouden. Enerzijds om als lerarenopleidingen onderling goed te kunnen blijven afstemmen op het gebied van opleiden en begeleiden. Anderzijds om een bredere rol te (blijven) spelen op het gebied van werving, matching en professionalisering in de vorm van onder andere onderzoek, innovatiekracht en kennis/informatie-uitwisseling. Dankzij een aanvullende subsidie in het kader van de lerende aanpak Onderwijsregio’s kan die rol van de allianties worden uitgewerkt.