Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Subsidie voor onderzoek commitment leraren

Onderzoekers van de Radboud Docenten Academie hebben een NRO-subsidie toegekend gekregen voor een promotieonderzoek naar verschillende soorten aanstellingen van zowel startende- als ervaren leraren in het po, vo en mbo en de invloed van hun aanstelling op hun commitment.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de context van de vorming en invoering van de Onderwijsregio’s in het kader van het lerarentekort en de relatief hoge uitvalpercentages onder zowel startende als ervaren leraren. Tegelijkertijd wordt door het lerarentekort de behoefte aan vaste aanstellingen voor, en flexibele inzetbaarheid van, leraren steeds groter. Beide ontwikkelingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het commitment van leraren. In dit project gaat een promovendus daar in samenwerking met een consortium van zeven partners uit het po, vo en mbo vier jaar lang onderzoek naar doen. Het promotieonderzoek start in april bij de Radboud Docenten Academie.

Meer weten of op de hoogte blijven van het onderzoek? Neem contact op met Harmen Schaap via harmen.schaap@ru.nl.