Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Inbedding Educatieve Module


Het wetsvoorstel dat de Educatieve Module (vanaf 2017 een experiment) wettelijk verankert, is dinsdag 28 maart jl. goedgekeurd door de Tweede Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer dit wetsvoorstel (incl. amendement) in juni behandelt, verwachte inwerkingtreding is per september 2023.

Deze wettelijke inbedding maakt mogelijk dat universitaire lerarenopleidingen via deze route leraren kunnen blijven opleiden. Dit verkleint het lerarentekort, draagt bij aan diverse(re) samengestelde teams van leraren op scholen en vormt een belangrijke bouwsteen voor meer flexibele opleidingstrajecten naar het beroep van leraar. Een amendement om de beperkte tweedegraads bevoegdheid, die nu gekoppeld is aan deze opleidingsroute, uit te breiden naar het gehele vbo (inclusief mavo, maar dus ook vmbo-basis en -kader) is eveneens aangenomen.