Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Evaluatie werkwijze geschiktheidsonderzoeken

Stichting Onderwijs In en de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht hebben een
robuuste werkwijze voor de geschiktheidsonderzoeken ontworpen, uitgeprobeerd en bijgesteld.