Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Kick-offs project EVC: aan de slag!

De afgelopen tijd heeft het project Eerder Verworven Competenties (EVC) met input van het projectteam en de ulo’s verschillende materialen ontwikkeld om het erkennen en waarderen van studenten te ondersteunen.

Nieuw project: review <em>beroepstaken</em>

In het project ‘Werken volgens de principes van leeruitkomsten’ van het bestuursakkoord is vastgesteld dat beroepstaken een belangrijke gemeenschappelijke basis vormen van zowel het curriculum als de opleidingsdidactiek van de universitaire lerarenopleidingen.