Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Nieuw project: review beroepstaken

 

In het project ‘Werken volgens de principes van leeruitkomsten’ van het bestuursakkoord is vastgesteld dat beroepstaken een belangrijke basis vormen van zowel het curriculum als de opleidingsdidactiek van de universitaire lerarenopleidingen.

Het organiseren van kennis en vaardigheden aan de hand van betekenisvolle beroepstaken zorgt ervoor dat studenten zicht houden op het geheel, dat theorie met praktijk wordt verbonden en het draagt bij aan het realiseren van maatwerk. Daarom is een nieuw project gestart onder leiding van Fred Janssen (ICLON/ULeiden) waar op basis van een Delphi- en een literatuurstudie een set van 8 tot 10 beroepstaken wordt uitgewerkt.