Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Kick-offs project EVC: aan de slag!

De afgelopen tijd heeft het project Eerder Verworven Competenties (EVC) met input van het projectteam en de ulo’s verschillende materialen ontwikkeld om het erkennen en waarderen van studenten te ondersteunen: een handreiking met een overzicht en een tool (de Profielschets).

Op 25 maart en 3 april werden in dit kader twee kick-offs georganiseerd op de UvA en de UU, waarbij in totaal zes ulo’s aanwezig waren. In deze sessies werden de ontwikkelde materialen gedeeld, en onduidelijkheden en afspraken besproken ten aanzien van het erkennen en waarderen van EVC’s. Zo ontstaat steeds meer een gezamenlijke taal en een groeiende gemeenschappelijke basis om verdere stappen te zetten naar transparantie, consistentie en het “gezien worden” van (potentiële) studenten. De komende maanden gaan de ulo’s zelf met de materialen aan de slag en wordt de bruikbaarheid geëvalueerd. 
 
Voor medewerkers van ulo’s die niet hebben kunnen deelnemen, zijn er nog twee online kick-offs. De links naar deze bijeenkomsten zijn verspreid via de opleidingsdirecteuren. 

Heb je vragen of feedback over het project? Neem contact op met projectleider Susanne Spiele, s.spiele@utwente.nl.