Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Alfa4all gaat door

In editie 8 (november 2023) van Update berichtten we over de verlenging van het schakelprogramma Beta4all voor aspirant-leraren in de bèta-tekortvakken. Inmiddels hebben ook de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen / Letteren besloten om het programma voor de talen-tekortvakken Alfa4all voort te zetten. Dit betekent dat ook na de looptijd van het Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen via dit programma wordt gewerkt aan het terugdringen van het groeiend tekort aan leraren in de taalvakken van het voortgezet onderwijs.