Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Schakelprogramma voor leraren in bèta-tekortvakken verlengd tot 2030

Beta4all is een aanbod van vakinhoudelijke cursussen voor academici die net niet de goede vooropleiding hebben om natuurkundedocent te worden. Inmiddels krijgt de helft van de academische bètadocenten via Beta4all toegang tot de lerarenopleiding. In oktober 2023 besloot de vergadering van de bètadecanen dat het project langdurig ondersteund wordt, tot 2030. Daarmee is deze inmiddels essentiële opleidingsvariant voor langere termijn geborgd.

Het is inmiddels bekend als “het docentenvraagstuk”: het enorme tekort is aan academische leraren in de vakken als natuurkunde, wiskunde, scheikunde en informatica. Een samenwerkingsverband van 11 Nederlandse universiteiten met de Universiteit Utrecht als penvoerder biedt daarom gedeeltelijk online aangeboden cursussen voor academici waardoor het traject naar een eerstegraadsbevoegdheid aanzienlijk wordt vereenvoudigd en verkort. De cursussen zijn kosteloos voor aspirant-docenten en worden onder de naam Beta4all door alle universiteiten gezamenlijk gefinancierd. Isabel Arends, decaan van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de bèta-lerarenkamer: “Ik ben trots op ons succesvolle Beta4all programma, waar wij met alle bètafaculteiten aan bijdragen.”

Beta4all richt zich in eerste instantie op volwassenen met ervaring die de overstap naar het onderwijs willen maken. De doelgroep bestaat uit academici met een net wat afwijkende vooropleiding, die hun bevoegdheid willen halen in een van de genoemde ‘tekortvakken’. De cursussen verzorgen elk een klein onderdeel van de benodigde vakkennis van een van de genoemde vakken. Beta4all-coördinator Ralph Meulenbroeks: “Zo kan een ICT-expert met een academische opleiding zich gemakkelijk inhoudelijk laten bijscholen om informatica te gaan geven en zo kan een werktuigbouwkundige uiteindelijk die goede natuurkundedocent worden.”

De cursussen van Beta4all zijn op academisch niveau, concentreren zich op kennis die relevant is voor het werken in het voortgezet onderwijs en zijn dus ook nog eens kosteloos voor de cursisten. Zo voorzien ze op allerlei manieren in de behoeften van zij-instromers in het voortgezet onderwijs. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat Beta4all in een belangrijke behoefte voorziet. “Zonder deze cursussen was het voor mij vrijwel onmogelijk geweest om natuurkundedocent te worden”, aldus één van de oud-cursisten. Het belang van het programma wordt verder benadrukt door het feit dat inmiddels de helft van alle academisch opgeleide bètadocenten in de tekortvakken de weg naar de eerstegraadsbevoegdheid vindt via Beta4all.

In totaal hadden de vier poten van Beta4all (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica) de afgelopen jaren gezamenlijk bijna 300 unieke cursisten. De verlenging van de steun van de universiteiten zorgt er nu voor dat dit programma ook op de langere termijn, tot 2030, een belangrijke pilaar kan blijven in het opleiden van academisch geschoolde bètadocenten.

Overigens blijft het niet bij Beta4all. Vanuit het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen is inmiddels het volledig analoog opgezette Alfa4all gerealiseerd, dat zich richt op het aspirant-docenten in de talen.