Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen met een jaar verlengd

In oktober 2020 sloten OCW, VH en UNL het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. Met dit akkoord versterken de lerarenopleidingen de reeds ingezette flexibiliseringsslag om nog meer studenten en zij-instromers aan te trekken die de (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs willen maken.

Het bestuursakkoord had oorspronkelijk een looptijd t/m 2023, maar mede door corona en vertraging in de wetgeving komt er een jaar bij om verder te werken aan de ambities.

Dat betekent dat alle project – en werkgroepen een jaar extra krijgen om alsnog de gestelde ambities te realiseren. Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland zijn verheugd met dit nieuws. Naast deze verlenging is het van belang dat de wettelijke randvoorwaarden voor het realiseren van de doelen uit het bestuursakkoord gerealiseerd worden. Daarbij gaat het om de wettelijke verankering van de wet leeruitkomsten, de wettelijke inbedding van de educatieve module en besluitvorming over de toekomst van de Zijinstroom in Beroep. Besluitvorming over dit laatste is gepland in maart 2023.  

Meer informatie over Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen.