Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Gefeliciteerd! Universitaire masteropleidingen tot leraar basisonderwijs gaan in september 2022 van start

De Interuniversitaire Commissie Leraren (ICL) heeft in 2020 de ‘Educatieve Module’ geëvalueerd.

De Educatieve Module is in 2016 als pilot ingevoerd en maakt het mogelijk om na het afronden van een verwante bacheloropleiding in een korte tijd een beperkte tweedegraadsbevoegdheid te behalen, zoals middels de Educatieve Minor al mogelijk was binnen de universitaire bachelor programma’s.

De evaluatie, onderdeel van het VSNU-ICL ‘Actieplan Academische Leraren’ dat door OCW wordt gefinancierd, laat zien dat er voldoende redenen zijn om de Educatieve Module te behouden binnen het huidige opleidingsstelsel van de universitaire lerarenopleidingen én dat het programma een geschikte basis is voor de gewenste flexibilisering van het aanbod van de universitaire lerarenopleidingen, zoals ook weer wordt benadrukt in het recent afgesloten bestuursakkoord.

Middels het bevragen van ruim 650 module en minor studenten, 90 betrokken opleiders en ruim 100 schoolleiders/schoolopleiders is een breed en verdiepend inzicht verkregen in de kenmerken van de deelnemers, de kwaliteit van het programma en de loopbaan na afronding.

De Module draagt bij aan een grotere en meer diverse instroom in de universitaire lerarenopleiding. Module spreekt niet alleen studenten aan die recent hun bachelor of master afgerond hebben, maar ook diverse doelgroepen die in een later stadium van hun (studie)loopbaan interesse hebben in het leraarschap.

De evaluatie laat zien dat scholen ervaren dat beginnende docenten met een beperkte tweedegraads bevoegdheid vakinhoudelijk sterk zijn, zich snel ontwikkelen en een profiel hebben dat een waardevolle aanvulling is op docenten met een andere opleidingsachtergrond in de school. Ook zorgt het bestaan van de module voor meer doorstroom naar de eerstegraads universitaire lerarenopleiding en zijn studenten erg tevreden over het programma van de opleiding. Bij aanvang van het beroep zijn ze overwegend positief over de manier waarop ze betrokken zijn binnen de school en ze worden begeleid.

Op basis van deze evaluatie pleit de ICL er dan ook voor om deze route naar het leraarschap te behouden in de strijd tegen het lerarentekort en ter stimulering van grotere flexibiliteit in het opleiden.

Het ministerie van OCW heeft naast deze interne evaluatie vanuit de ICL tevens een evaluatie uitgezet bij ResearchNed, die grotendeels gebruik maakt van de data die is verzameld in het ICL onderzoek. Op basis van beide rapporten zal er een beslissing genomen worden over het voortbestaan van de Educatieve Module als route naar het leraarschap.

U kunt hier de rapportage inzien.