Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

EVC-sessies bij lerarenopleidingen in volle gang

Op basis van de EVC-verkenning uit juni 2022 is er in november 2022 een vervolgproject over EVC gestart bij de universitaire lerarenopleidingen.

Doelstelling van dit project “In kaart brengen en erkennen en waarderen van eerder verworven competenties” is het ontwikkelen van een breed gedragen landelijk kader voor dit thema, waarmee landelijke EVC-praktijken consistenter worden en de transparantie voor kandidaten verhoogd. Doelgroep van dit project zijn zowel kandidaten uit bijvoorbeeld zij-instroom als reguliere studenten. Ook de verbinding op dit gebied met het werkveld, met (potentiële) docenten en met het hbo wordt in dit project versterkt.

Het project bestaat uit een analysefase, ontwerpfase en evaluatie- en implementatiefase. Op dit moment is de analysefase in volle gang en worden er sessies georganiseerd bij alle universitaire lerarenopleidingen over hun EVC-proces, de knelpunten die zij daarin ervaren en de specifieke vormen van summatief en formatief EVC die zij nu al aanbieden. Het is mooi om tijdens deze sessies terug te zien dat de schakeringen in processen rijk zijn, maar ook dat we elkaar vinden in de grote lijnen en ‘waar we het voor doen’.

Benieuwd naar dit project?

Neem contact op met een van de projectleiders: Susanne Spiele (s.spiele@utwente.nl) of Marieke van Geel (marieke.vangeel@utwente.nl).