Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Webinar Flexibilisering

Webinar: Flexibilisering: wat heeft de student nodig?

Op 13 maart organiseert NRO het Webinar Flexibilisering: wat heeft de student nodig? Het webinar gaat in op de vraag waarop studenten invloed willen hebben als het onderwijs flexibeler wordt en hoe lerarenopleidingen daar vorm aan kunnen geven.

Meer informatie over het webinar en onderliggend onderzoek vind je hier.