Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Terugblik van Pieter Duisenberg

Pieter Duisenberg

Met deze laatste Update voor de zomer luiden we vanuit UNL-ICL het collegejaar uit. Per 1 september zal ik mijn rol als voorzitter van Universiteiten van Nederland neerleggen en dus ook afscheid nemen van het lerarendossier. Een mooi moment om terug te blikken.

Ik ben blij dat we in deze nieuwsbrief melding kunnen maken van het recente positieve besluit van het Nationaal Groeifonds over de aanvraag voor een Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren’ (NAPL). Het toont aan dat we effectief bijdragen aan het versterken van de positie van de leraar. Dit initiatief van OCW, werkgeversorganisaties, lerarenorganisaties en lerarenopleidingen, gaat de doorlopende professionalisering van leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aanjagen en meer gezamenlijk organiseren.

Er zijn de afgelopen jaren meer mooie resultaten behaald.

De academische leraar op de kaart

In de afgelopen jaren is UNL-ICL erin geslaagd om de academische leraar een sterke positie in het debat te geven. Dat is te danken aan de goede samenwerking tussen UNL en ICL, maar ook tussen universiteiten en lerarenopleidingen (PO en VO) onderling. We hebben politiek en samenleving aan het denken gezet over leraren – dat was hard nodig. Die sense of urgency leidde in 2020 tot het afsluiten van het Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen, waarin OCW, Vereniging Hogescholen en UNL afspraken vastlegden over het versterken en versnellen van de flexibilisering van de lerarenopleidingen. Hogescholen en universiteiten trekken deels gezamenlijk en deels per sector op in diverse projecten en zoeken verbinding met het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Een kleine greep uit de inmiddels geboekte resultaten:

  • Er vindt een belangrijke harmonisatieslag plaats bij de universitaire lerarenopleidingen over het inzetten van eerder verworven competenties (EVC’s) bij het toelaten van zijinstromers.
  • In september 2022 zijn 2 Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO) van start gegaan. Minister Dijkgraaf (OCW) bracht in september een bezoek aan de Amsterdamse EMPO en sprak met studenten.

Zij-instroom: onderwijsloket en Aan de slag voor de klas

Een mooi gezamenlijk initiatief van VH en UNL in het terugdringen van het lerarentekort is de lancering van het Onderwijsloket. Iedereen die de overstap naar het onderwijs wil maken kan gebruik maken van dit centrale, onafhankelijke platform met alle informatie over werken in het onderwijs. Het loket heeft een groeiend aantal bezoekers (2.050 adviesaanvragen en meer dan 350.000 websitebezoeken in 2022-23) en wordt in nauwe samenwerking met Trainees In Onderwijs verder uitgebouwd. Twee andere mooie initiatieven gericht op zijinstroom zijn het project Co-Teach Informatica dat we samen met scholen en het ICT-bedrijfsleven uitvoeren om vo-leerlingen Informatica onderwijs te bieden, en het inmiddels afgeronde convenant Aan de Slag voor de Klas dat we met banken en verzekeraars sloten om hun medewerkers te helpen bij de overstap naar het onderwijs.

Afscheid

Het einde van dit collegejaar staat ook in het teken van afscheid. ICL-voorzitter Jan van Tartwijk, vice voorzitter Paulien Meijer en programmaleider Leraren Rhea van der Dong nemen deze maand afscheid van hun huidige functie. Veel dank voor jullie inzet, kennis en niet aflatend enthousiasme, en heel veel succes met hetgeen jullie verder binnen het onderwijs gaan doen. Tot slot dan mijn eigen overstap naar de Algemene Rekenkamer per 1 september. Ik heb met velen van jullie direct of indirect samengewerkt. Ik dank je voor de constructieve en plezierige manier waarop die contacten verliepen. Ik wens je veel succes toe bij het werken aan voldoende en goed opgeleide academische leraren.

Mede namens team Leraren van UNL-ICL wens ik je voor nu een mooie, relaxte zomervakantie!