Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Tussentijdse evaluatie Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen

In opdracht van het ministerie van OCW voeren Dialogic en Oberon gezamenlijk een onderzoek uit naar de voortgang en resultaten van het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. De eerste fase van dit onderzoek (juni-december 2022) is onlangs gepubliceerd in een tussenrapportage.

De toegenomen samenwerking en kennisdeling tussen hbo- en universitaire lerarenopleidingen wordt gezien als een belangrijke meerwaarde van het bestuursakkoord. Veel projecten staan op het punt om aanbod aan studenten te genereren of zijn hiermee van start gegaan. Voor de resterende looptijd van het akkoord is een aantal aandachtspunten geformuleerd, waaronder:

  1. Meer duidelijkheid over de rol van regionale allianties
  2. Meer duidelijkheid over de toekomstige financiering van onder andere de regionale allianties en EVC-assessments.
  3. Het gelijkwaardig betrekken van opleidingen van verschillende groottes en verschillende regio’s. 

De eerste twee aanbevelingen hangen samen met de besluiten die in het kader van de Werkagenda ‘Samen voor het beste Onderwijs’ (Universitaire aanpak lerarentekort) worden genomen over de regionale samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en leraren. Universiteiten van Nederland en de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) bespreken het rapport met de projectleiders van het bestuursakkoord en gaan aan de slag met de aanbevelingen. Lees het rapport. 

Link naar Tussenrapportage Onderzoek Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen: Lees hier het rapport.